Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Максим Синиця
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
2007
Катерина Синявер
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
2012 2011
Світлана Сириця
Запорізький національний університет
2009
Ірина Сиротіна
Національний авіаційний університет
Київ 2020
Іванна Сисак
Київський університет імені Бориса Грінченка
Київ 2020
Анастасія Ситєнко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2011
Василь Сич
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Київ 2017
Антон Сичевський
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомир 2009
Альона Сівкова
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро 2012
Тарас Сівченко
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ 2014
Олександр Сідельник
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
2009
Владислав Сікач
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2011
Марія Сілантьєва
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
2014
Борис Сіліхін
Полтавський університет економіки і торгівлі
2014
Марія Сільчук
Запорізький національний університет
Запоріжжя 2014
закрити