Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Євгенія Якушева
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Харків 2008 2007
Геннадій Яловський
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
2009
Оксана Яненко
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Кропивницький 2009
Катерина Янішевська
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
2011
Ірина Янченко
Національний університет біоресурсів і природокористування України
2012
Анастасія Ярема
Національний університет "Львівська політехніка"
Львів 2007
Ірина Ярема
Національний університет "Львівська політехніка"
2010
Ірина Яремак
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Івано-Франківськ 2011 2010
Володимир Ярич
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Хмельницький 2017
Олександра Ярликова
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Донецьк 2013
Валерій Ярмак
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харків 2020
Микола Яровий
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
2008
Наталія Яруш
Національний університет "Острозька Академія"
Рівне 2007
Володимир Ясній
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
2010
Єлизавета Ясько
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2013 2012 2011
закрити