Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Борис Лапін
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
2009
Андрій Лапкін
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеська область 2021 2008
Катерина Латишевська
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Львів 2018
Анастасія Лахтіонова
Донецький національний технічний університет
2011
Мирослав Лаюк
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Київ 2014 2013
Віталій Лебедюк
Національний університет "Острозька Академія"
Рівне 2007
Ірина Лебідь
Донецький національний університет імені Василя Стуса
2010
Карина Лебідь
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро 2012
Сергій Левенчук
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
Вінниця 2020
Володимир Левківський
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2011
Іван Левківський
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2007
Дмитро Левкович
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ 2007
Дар'я Левченко
Запорізький національний університет
Запоріжжя 2014 2013
Світлана Левченко
Поліський національний університет
Житомирська область 2021
Світлана Левчук
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
2008
закрити