Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Дмитро Литвинов
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Харків 2008
Ганна Литвинцева
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
2012
Марія Литовченко
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
2010
Ольга Лихачова
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
2009
Олександра Лихова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2009
Дмитро Лібов
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2011
Світлана Лізунова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2007
Анна Лінник
Національна металургійна академія України
Дніпро 2018
Юлія Ліпанова
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київ 2013
Юрій Ліпатов
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
2007
Мирослава Ліпич
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Луцьк 2012
Руслан Лісних
Сумський державний університет
Суми 2019
Валерія Літвак
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2014
Олександра Літвиненко
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Харків 2019
Карина Літвінова (дівоче Босюк)
Національний авіаційний університет
2013
закрити