Як ми можемо Вам допомогти?

Перелік наукових напрямів

Перелік наукових напрямів, за якими подаються студентські роботи на конкурс Стипендіальної програми “Завтра.UA”:

 1. 1. Освіта/Педагогіка
  1. 1.1 Освітні, педагогічні науки
  2. 1.2 Дошкільна освіта
  3. 1.3 Початкова освіта
  4. 1.4 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
  5. 1.5 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
  6. 1.6 Спеціальна освіта
  7. 1.7 Фізична культура і спорт
 2. 2. Культура і мистецтво
  1. 2.1 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
  2. 2.2 Дизайн
  3. 2.3 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
  4. 2.4 Хореографія
  5. 2.5 Музичне мистецтво
  6. 2.6 Сценічне мистецтво
  7. 2.7 Музеєзнавство, пам’яткознавство
  8. 2.8 Менеджмент соціокультурної діяльності
  9. 2.9 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 3. 3. Гуманітарні науки
  1. 3.1 Релігієзнавство
  2. 3.2 Історія та археологія
  3. 3.3 Філософія
  4. 3.4 Культурологія
  5. 3.5 Філологія
 4. 4. Богослов’я
  1. 4.1 Богослов’я
 5. 5. Соціальні та поведінкові науки
  1. 5.1 Економіка
  2. 5.2 Політологія
  3. 5.3 Психологія
  4. 5.4 Соціологія
 6. 6. Журналістика
  1. 6.1 Журналістика
 7. 7. Управління та адміністрування
  1. 7.1 Облік і оподаткування
  2. 7.2 Фінанси, банківська справа та страхування
  3. 7.3 Менеджмент
  4. 7.4 Маркетинг
  5. 7.5 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 8. 8. Право
  1. 8.1 Право
 9. 9. Біологія
  1. 9.1 Біологія
 10. 10. Природничі науки
  1. 10.1 Екологія
  2. 10.2 Хімія
  3. 10.3 Науки про Землю
  4. 10.4 Фізика та астрономія
  5. 10.5 Прикладна фізика та наноматеріали
  6. 10.6 Географія
 11. 11. Математика та статистика
  1. 11.1 Математика
  2. 11.2 Статистика
  3. 11.3 Прикладна математика
 12. 12. Інформаційні технології
  1. 12.1 Інженерія програмного забезпечення
  2. 12.2 Комп’ютерні науки
  3. 12.3 Комп’ютерна інженерія
  4. 12.4 Системний аналіз
  5. 12.5 Кібербезпека
  6. 12.6 Інформаційні системи та технології
 13. 13. Механічна інженерія
  1. 13.1 Прикладна механіка
  2. 13.2 Матеріалознавство
  3. 13.3 Галузеве машинобудування
  4. 13.4 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
  5. 13.5 Суднобудування
  6. 13.6 Металургія
 14. 14. Електрична інженерія
  1. 14.1 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  2. 14.2 Енергетичне машинобудування
  3. 14.3 Атомна енергетика
  4. 14.4 Теплоенергетика
  5. 14.5 Гідроенергетика
 15. 15. Автоматизація та приладобудування
  1. 15.1 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  2. 15.2 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
  3. 15.3 Мікро- та наносистемна техніка
 16. 16. Хімічна та біоінженерія
  1. 16.1 Хімічні технології та інженерія
  2. 16.2 Біотехнології та біоінженерія
  3. 16.3 Біомедична інженерія
 17. 17. Електроніка та телекомунікації
  1. 17.1 Електроніка
  2. 17.2 Телекомунікації та радіотехніка
  3. 17.3 Авіоніка
 18. 18. Виробництво та технології
  1. 18.1 Харчові технології
  2. 18.2 Технології легкої промисловості
  3. 18.3 Технології захисту навколишнього середовища
  4. 18.4 Гірництво
  5. 18.5 Нафтогазова інженерія та технології
  6. 18.6 Видавництво та поліграфія
  7. 18.7 Деревообробні та меблеві технології
 19. 19. Архітектура та будівництво
  1. 19.1 Архітектура та містобудування
  2. 19.2 Будівництво та цивільна інженерія
  3. 19.3 Геодезія та землеустрій
  4. 19.4 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
 20. 20. Аграрні науки та продовольство
  1. 20.1 Агрономія
  2. 20.2 Захист і карантин рослин
  3. 20.3 Садівництво та виноградарство
  4. 20.4 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
  5. 20.5 Лісове господарство
  6. 20.6 Садово-паркове господарство
  7. 20.7 Водні біоресурси та аквакультура
  8. 20.8 Агроінженерія
 21. 21. Ветеринарна медицина
  1. 21.1 Ветеринарна медицина
  2. 21.2 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
 22. 22. Охорона здоров’я
  1. 22.1 Стоматологія
  2. 22.2 Медицина
  3. 22.3 Медсестринство
  4. 22.4 Технології медичної діагностики та лікування
  5. 22.5 Медична психологія
  6. 22.6 Фармація, промислова фармація
  7. 22.7 Фізична терапія, ерготерапія
  8. 22.8 Педіатрія
  9. 22.9 Громадське здоров’я
 23. 23. Соціальна робота
  1. 23.1 Соціальна робота
  2. 23.2 Соціальне забезпечення
 24. 24. Сфера обслуговування
  1. 24.1 Готельно-ресторанна справа
  2. 24.2 Туризм
 25. 25. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
  1. 25.1 Державна безпека
  2. 25.2 Безпека державного кордону
  3. 25.3 Військове управління (за видами збройних сил)
  4. 25.4 Забезпечення військ (сил)
  5. 25.5 Озброєння та військова техніка
  6. 25.6 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
 26. 26. Цивільна безпека
  1. 26.1 Пожежна безпека
  2. 26.2 Правоохоронна діяльність
  3. 26.3 Цивільна безпека
 27. 27. Транспорт
  1. 27.1 Річковий та морський транспорт
  2. 27.2 Авіаційний транспорт
  3. 27.3 Залізничний транспорт
  4. 27.4 Автомобільний транспорт
  5. 27.5 Транспортні технології (за видами)
 28. 28. Публічне управління та адміністрування
  1. 28.1 Публічне управління та адміністрування
 29. 29. Міжнародні відносини
  1. 29.1 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  2. 29.2 Міжнародні економічні відносини
  3. 29.3 Міжнародне право
закрити