Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Станіслав Придьма
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро 2007
Вадим Присяжний
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2008
Надія Прихленко
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
2010
Максим Прихненко
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Донецьк 2014 2012
Дмитро Приходченко
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
2009
Вадим Приходько
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Харків 2012
Світлана Приходько
Київський славістичний університет
2008
Анна Приходько (Забродська)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2010
Максим Прищепа
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
2008
Анастасія Прісс
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2013
Артур Провоторов
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2011
Володимир Продиус
Національний університет "Львівська політехніка"
Львів 2007
Євген Пройденко
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ 2012
Степан Прокіпчин
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2008
Петро Прокопенко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2009
закрити