Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні

Пошук за навчальним закладом
Пошук за навчальним регіоном
Пошук за навчальним роком
Стипендіати
Аа Яя
Яна Рожкова
Вінницький національний технічний університет
2013
Дмитро Рой
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2011
Роман Рокита
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Київ 2022
Інна Романець
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
2012
Марія Романишин
Національний університет "Львівська політехніка"
Львів 2008
Юліан Романишин
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Київ 2009
Раїса Романова
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
2011
Дарія Романова
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
2022
Іван Романченко
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2013
Наталія Романчукевич
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Івано-Франківськ 2014 2013
Катерина Романюк
Херсонський державний університет
Херсон 2018
Ірина Романюк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2011
Дар'я Росохата
Національний університет "Одеська юридична академія"
Одеса 2019 2018
Людмила Роспопа
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Луцьк 2017
Володимир Роспотнюк
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2013
закрити