Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні

Пошук за навчальним закладом
Пошук за навчальним регіоном
Пошук за навчальним роком
Стипендіати
Аа Яя
Анна Хвиль
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Київ 2008
Христина Хворост
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Луцьк 2010 2009
Тетяна Херувімова
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київ 2009
Вікторія Хижевська
Національний університет "Острозька Академія"
Рівне 2012
Олена Хитрова
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Харків 2008
Максим Хлапук
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Київ 2008 2007
Ганна Хлуднева
Донецький національний технічний університет
2008
Юлія Хмарук
Національний університет "Острозька Академія"
Рівне 2008
Ольга Хмельова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ 2013
Катерина Хмілевська
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківськ 2022
Анастасія Хміль
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харків 2020
Микола Хобзей
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Івано-Франківська область 2021 2019
Катерина Ходаківська
Полтавська державна аграрна академія
2015
Алла Ходжаян
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2012
Андрій Ходонович
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Київ 2015
закрити