Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні.

Дмитро Кривохижа
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
2009
Костянтин Кривсун
Запорізький державний медичний університет
Запоріжжя 2020 2019
Анастасія Крижанівська
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
2014
Валентина Криклива
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2015 2014
Максим Крисанов
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2011
Андрій Кришталь
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2013
Катерина Кріжік
2021
Дарина Кропивко
Національний університет водного господарства та природокористування
2011
Андрій Круглашов
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2009
Іван Круглов
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014
Юлія Крупська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2007
Олексій Крусь
Національний університет водного господарства та природокористування
2010
Юлія Крутій
2017 2016
Андрій Кручок
Національний університет "Одеська юридична академія"
Одеса 2013
Станіслав Кручок
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Львів 2012
закрити