Стипендіальна програма «Завтра.UA»
Фонду Віктора Пінчука

Перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки
талановитої молоді в Україні

Олексій Ляшенко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2011 2010 2008
Сергій Ляшенко
Донецький національний технічний університет
2008
Данііл Лященко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2021 2020
Євгенія Лящук
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ 2007
Анастасія Магазова
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
2011
Андрій Магалецький
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомир 2019
Володимир Мадісон
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ 2007
Євген Мазуренко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2008
Анастасія Мазурик
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
2008
Інна Мазурик
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Луцьк 2020
Дмитро Маїло
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ 2009
Тарас Майданевич
2016
Юлія Майданович
2011
Ростислав Майор
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Хмельницький 2011 2010
Анастасія Майстренко
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2009
закрити